Künye

Künye – Biz Kimiz ?

Shema News online haber yayın platformu ve online haber sitesi, Domain hakları ve Webhosting taşıyıcı Amerika Birleşik Devletleri Kocacık Holding LLC alt iştiraklerinden Massive Dynamisk Inc. (Texas).

© Tüm yayın hakları ve içerik saklıdır.

Tüm yayıncılık lisans hakları ve yayın esas ve ilkeleri konusunda bağlayıcı tüm işlemlerde Amerika Birleşik Devletleri kanun ve uygulamaları esas alınır.

Şirket merkezlerine yapılmamış hiç bir bildirim kanunen gerçi sayılmayacak olsada her hangi içerik, alıntı, telif hakkı bildirim (yazı, makale, haber ve fotoğraflar için) iletisim@shemanews.com (İngilizce) adresine ön bildirim yapılabilir. Lütfen altta yer alan metni okuyunuz!

Shema News demokratik haklar ve fikir özgürlüğü çerçevesinde tüm fikir veya düşünlere önem veren veya yayınlayan bir online yayın platformudur. Fikir Özgürlüğü veya Demokratik Hak kullanımı ilkeleri dışında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya Mahkemelerince suç ile ilişkilendirilmememiş hiç bir yazı veya beyanı sansürlemez.

Kişisel hassasiyet ve bölgesel hassasiyet ve yaklaşımlara saygı duyarız. Bu sebepten hassas olduğunu düşündüğünüz içerekler hakkında lütfen Shema News Yayın Kurulu’nun incelemesi için iletisim@shemanews.com adresine bildirimde bulununuz. Bu içeriğin kaldıracağız anlamı taşımasa veya garantisini vermeyecek olsada, gazeteci ve araştırmacılardan oluşan Fikir Özgürlüğü ve Demokratik hassasiyetlere önem veren Yayın Kurulu üyelerimizce incelenecektir.

Yazılardan yazarları mesüldür. Shema News her hangi düşünce veya bültenin propagandasını yapmaz, her hangi bir etki unsurunun altında olmadan fikirlere yer verir.

Yeniden Yayınlama ve Alıntı

Shema News online haber platformu içerisinde yayınlanan tüm içerik veya yazılar fikri mülkiyet haklarına tabidir. Bu bağlamda eğer alıntı yapmak, yeniden yayınlamak veya başka bir platform da içeriğe atıfta bulunarak tekrar paylaşmak istiyorsanız. Shema News veya Sheman News ve Yazar’a atıfta bulanarak paylaşabilirsiniz. Bunun için www.shemannews.com adresini ve yazarın adına atıfta bulunduğunuz için teşekkür ederiz.

© Telif Hakkı ve Koruma

Sheman News tüm lisans hakkı bildirimleri veya ihlal bildirimleri için CC (Creative Commons) tarafından kullanılan kabul görmüş lisans hakkı erişim, sahiplik, tescil ve kapsayıcı telif koruma metodlarını tanırız. Bu bağlamda içerekte her hangi şekilde ihlal olduğunu düşüyorsanız. Lütfen iletisim@shemanews.com adresine aşağıdaki kodlar yardımı ile bildirimde bulununuz ve ihlale sebep olan yayının lisans hakları sahiplik sertifikalarını gönderiniz.

Tüm Creative Commons lisanslarının birçok önemli ortak özelliği vardır. Her lisans yaratıcılara yardımcı olur – araçlarımızı kullanırlarsa onlara lisans verenler deriz – diğerlerinin en azından ticari olmayan bir şekilde çalışmalarını kopyalamasına, dağıtmasına ve bazı kullanımlarına izin verirken telif hakkını elinde tutar. Her Creative Commons lisansı, aynı zamanda lisans verenlerin hak ettikleri çalışmaları için kredi almalarını sağlar. Her Creative Commons lisansı dünyanın her yerinde çalışır ve geçerli telif hakkı geçerli olduğu sürece geçerlidir (çünkü bunlar telif hakkı üzerine kuruludur). Bu ortak özellikler, lisans verenlerin çalışmalarının nasıl kullanılmasını istediklerine karar verirken ek izinler vermeyi seçebilecekleri bir temel oluşturur.

Bir Creative Commons lisanscısı, lisans seçme yolunda birkaç basit soruyu yanıtlıyor – ilk olarak, ticari kullanıma izin vermek istiyor muyum, ikinci olarak, türev çalışmalara izin vermek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bir lisans veren, türev çalışmalara izin vermeye karar verirse, işi kullanan herkesin – biz onlara lisans sahibi diyoruz – bu yeni çalışmayı aynı lisans koşulları altında kullanıma sunmasını zorunlu kılmayı da seçebilir. Bu fikre “ShareAlike” diyoruz ve (seçilirse) dijital müştereklerin zaman içinde büyümesine yardımcı olan mekanizmalardan biridir. ShareAlike, birçok ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım projesi tarafından kullanılan GNU Genel Kamu Lisansından esinlenmiştir.

Lisanslarımız, adil işlem gibi telif hakkı yasasına ilişkin istisnalar ve sınırlamalar gibi, aksi takdirde telif hakkıyla korunan yaratıcı eserlerin kullanıcılarına yasanın tanıdığı özgürlükleri etkilemez. Creative Commons lisansları, lisans sahiplerinin, yasanın münhasıran bir lisans verene ayırdığı ve lisansın açıkça izin vermediği bir eserle ilgili herhangi bir şeyi yapmak için izin almalarını gerektirir. Lisans sahipleri, lisans verene atıfta bulunmalı, çalışmanın tüm kopyalarında telif hakkı bildirimlerini aynen tutmalı ve çalışmanın kopyalarından lisansa bağlantı vermelidir. Lisans sahipleri, çalışmaya başkalarının erişimini kısıtlamak için teknolojik önlemleri kullanamaz.

Lisansların Üç “Katmanı”

Kamuya açık telif hakkı lisanslarımız, benzersiz ve yenilikçi bir “üç katmanlı” tasarım içerir. Her lisans, çoğu avukatın bildiği ve sevdiği türden dil ve metin formatlarında geleneksel bir yasal araç olarak başlar. Buna her lisansın Hukuki Kod katmanı diyoruz.

Ancak çoğu içerik oluşturucu, eğitimci ve bilim insanı aslında avukat olmadığından, lisansları normal insanların okuyabileceği bir biçimde de kullanıma sunuyoruz – Commons Tapu (lisansın “insan tarafından okunabilir” versiyonu olarak da bilinir). Commons Tapu, lisans verenler ve lisans sahipleri için en önemli hüküm ve koşulların bazılarını özetleyen ve ifade eden kullanışlı bir referanstır. Tapu’nun kendisi bir lisans olmamasına ve içeriği Hukuk Yasasının kendisinin bir parçası olmamasına rağmen, Commons Tapu’yu aşağıdaki Hukuk Yasası’nın kullanıcı dostu bir arayüzü olarak düşünün.

Lisans tasarımının son katmanı, arama motorlarından ofis üretkenliğine ve müzik düzenlemeye kadar yazılımların eserlerin yaratılması, kopyalanması, keşfedilmesi ve dağıtılmasında çok büyük bir rol oynadığını kabul eder. Creative Commons lisansı altında bir çalışmanın mevcut olduğunu Web’in bilmesini kolaylaştırmak için, lisansın “makine tarafından okunabilir” bir sürümünü sunuyoruz – yazılım sistemlerinin, arama motorları ve diğer teknoloji türleri anlayabilir. Bunu gerçekleştirmek için yazılımın anlayabileceği lisansları açıklamak için CC Rights Expression Language (CC REL) adı verilen standart bir yol geliştirdik.

Açık içerik aramak, yaklaşımımız tarafından sağlanan önemli bir işlevdir. Creative Commons içeriğini aramak, Flickr’da resim, Jamendo’da albümler ve spinxpress’te genel medya aramak için Google’ı kullanabilirsiniz. Wikipedia’nın multimedya deposu olan Wikimedia Commons, lisanslarımızın da temel kullanıcısıdır.

Birlikte ele alındığında, bu üç lisans katmanı, haklar yelpazesinin yalnızca yasal bir kavram olmamasını sağlar. Bu, eserlerin yaratıcılarının anlayabileceği, kullanıcılarının anlayabileceği ve hatta Web’in bile anlayabileceği bir şeydir.

Atıf

CC BY

Bu lisans, orijinal yaratım için size atıfta bulundukları sürece, ticari olarak bile başkalarının eserinizi dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, uyarlamasına ve geliştirmesine izin verir. Bu, sunulan lisanslar arasında en uygun olanıdır. Lisanslı malzemelerin maksimum düzeyde yayılması ve kullanılması için önerilir.

Atıf-ShareAlike

CC BY-SA

Bu lisans, size kredi verdikleri ve yeni yaratımlarını aynı koşullar altında lisansladıkları sürece, başkalarının ticari amaçlarla bile çalışmanızı yeniden düzenlemesine, uyarlamasına ve geliştirmesine izin verir. Bu lisans genellikle “copyleft” ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım lisanslarıyla karşılaştırılır. Sizinkini temel alan tüm yeni çalışmalar aynı lisansı taşıyacaktır, dolayısıyla türev ürünler de ticari kullanıma izin verecektir. Bu, Wikipedia tarafından kullanılan lisanstır ve Wikipedia ve benzeri lisanslı projelerden içerik eklemekten fayda sağlayacak materyaller için önerilir.

Attribution-NoDerivs

CC BY-ND

Bu lisans, başkalarının işi ticari amaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla yeniden kullanmasını sağlar; ancak, uyarlanmış biçimde başkalarıyla paylaşılamaz ve size kredi sağlanmalıdır.

Atıf-Ticari Olmayan

CC BY-NC

Bu lisans, diğerlerinin ticari olmayan bir şekilde çalışmanızı yeniden düzenlemesine, uyarlamasına ve geliştirmesine izin verir ve yeni çalışmalarının da sizi kabul etmesi ve ticari olmaması gerekmesine rağmen, türev çalışmalarını aynı koşullarla lisanslamak zorunda değildirler.

Atıf – Ticari Olmayan – ShareAlike

CC BY-NC-SA

Bu lisans, size kredi verdikleri ve yeni eserlerini aynı koşullar altında lisansladıkları sürece, diğerlerinin ticari olmayan bir şekilde çalışmanızı yeniden düzenlemesine, uyarlamasına ve geliştirmesine izin verir.

Atıf – Ticari Olmayan – Türevsiz

CC BY-NC-ND

Bu lisans, altı ana lisansımızdan en kısıtlayıcı olanıdır, yalnızca başkalarının çalışmalarınızı indirip size kredi verdikleri sürece başkalarıyla paylaşmasına izin verir, ancak bunları hiçbir şekilde değiştiremez veya ticari olarak kullanamazlar.